Arteterapie je svébytný obor mezi uměleckými terapiemi, jako jsou muzikoterapie, dramaterapie, tanečně - pohohybová terapie. Arteterapie je léčba uměním.
Historie arteterapie popisuje přechod od diagnostické funkce grafických projevů, která byla známa už průkopníkům psychoanalýzy, směrem k svébytnému pojetí tvorby jako léčivého procesu. Tvořivá činnost uvolňuje napětí a umožňuje transformovat agresivitu a další negativní emoce příznivějším směrem.

 

Cílem arteterapie je integrace osobnosti, sebepřijetí, nabytí zdravého sebevědomí, pocitu smysluplnosti vlastního bytí, zmírnění prožívaného utrpení, eliminace stresu, transformace zatěžujících vzorců chování.

Pomocí arteterapie můžeme zlepšit komunikaci a vztahy mezi jednotlivci nebo ve skupině (sociální integrace), proto se také využívá ve vzdělávacích institucích, jako výchovný nástroj skrze umění. Odtud pojem artefiletika - poznávání pomocí umění.

Nabízíme individuální nebo skupinovou arteterapii s vystudovaným arteterapeutem s vlastní supervizí. Pro více informací nás kontaktujte!

„mluvit univerzálním jazykem barvy a formy.“ (Rubin, 1999)